Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2014

22:25
3485 a953
Reposted frominpassing inpassing viacouples couples
22:23
22:17
22:15
Reposted frominpassing inpassing viacouples couples
22:13
Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromweightless weightless viashegone shegone
22:12
1430 0ac3 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viashegone shegone
22:11
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna. 
— Eckhart Tolle
Reposted fromstonerr stonerr viashegone shegone
22:10
5721 446a
Reposted fromnakedgirls nakedgirls viashegone shegone
22:10

Rendez – View

Quoi ? déja ? Bah oui ! C’est l’heure du Rendez-View alors profitez-en y’en aura pour tout le monde pas de panique !

Friday-Inspiration-39-8

Friday-Inspiration-39-27

Friday-Inspiration-39-30

Friday-Inspiration-39-35

Friday-Inspiration-39-38

Friday-Inspiration-39-39

Friday-Inspiration-39-44

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Friday-Inspiration-39-47

Friday-Inspiration-39-55

Friday-Inspiration-39-56

Friday-Inspiration-39-61

Friday-Inspiration-39-63

Friday-Inspiration-39-65

Friday-Inspiration-39-67

Friday-Inspiration-39-70

Friday-Inspiration-39-72

Friday-Inspiration-39-74

Friday-Inspiration-39-75

Friday-Inspiration-39-76

Friday-Inspiration-39-78

Friday-Inspiration-39-80

Friday-Inspiration-39-81

Friday-Inspiration-39-82

Friday-Inspiration-39-84

Friday-Inspiration-84-1

Friday-Inspiration-84-2

Friday-Inspiration-84-4

Friday-Inspiration-84-5

Friday-Inspiration-84-7

Friday-Inspiration-84-8

thinkstock

Friday-Inspiration-84-12

Friday-Inspiration-84-19

Friday-Inspiration-84-21

Friday-Inspiration-84-24

Friday-Inspiration-84-32

Friday-Inspiration-84-33

Friday-Inspiration-84-38

Friday-Inspiration-84-41

Friday-Inspiration-84-42

Friday-Inspiration-84-44

Friday-Inspiration-84-46

Friday-Inspiration-84-49

Friday-Inspiration-84-50

Friday-Inspiration-84-55

Friday-Inspiration-84-56

Friday-Inspiration-84-57

Friday-Inspiration-84-62

Friday-Inspiration-84-67

Friday-Inspiration-84-68

Friday-Inspiration-84-70

Friday-Inspiration-84-71

Processed with VSCOcam with n3 preset

Friday-Inspiration-84-74

Friday-Inspiration-84-75

Friday-Inspiration-84-77

Friday-Inspiration-84-78

Friday-Inspiration-84-89

Friday-Inspiration-84-90

Friday-Inspiration-84-91

Friday-Inspiration-84-93

Friday-Inspiration-84-96

Reposted fromtheGRID theGRID viashegone shegone
22:08
1658 7dc8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashegone shegone
22:07
3454 c542
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashegone shegone
22:07
2279 fe82
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viashegone shegone
22:03
4732 8f4e
Reposted fromscorpix scorpix viamr-mojorisin mr-mojorisin
22:03
nie zakochuj się we mnie
to nie najlepszy pomysł

zawsze będę dla ciebie niedomalowanym obrazem
niedokończonym listem
pełnych znaków zapytania

jestem chora na niemiłość
możesz się zarazić 
— SzeptCiszy/fb
Reposted frompensieve pensieve viamarvellousme marvellousme

November 22 2014

22:48
22:47
8742 c478 500
22:45
3208 ac7f
22:44
3549 31b1
Reposted fromgh0st gh0st viamr-mojorisin mr-mojorisin
22:41
(32) tumblr
Reposted fromweightless weightless viamr-mojorisin mr-mojorisin
22:39
2991 fa51 500
Reposted fromcroiea croiea viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl